Åpent hus i sommer


Vi fortsetter å ha  enkle samlinger så langt det lar seg gjøre gjennom sommeren. Ta med egen niste. Staben koker kaffe.

Det er åpent følgende tirsdager i sommer.

tirsdag 21.06

tirsdag 28.06

tirsdag 19.07

tirsdag 26.07

tirsdag 02.08

tirsdag 09.08

tirsdag 16.08

Åpent hus starter opp med ordinære samlinger den 23.august.

Tilbake